Turkish-German translations for üniformalı:

uniformiert · other translations

üniformalı uniformiert

Üç üniformalı ve bir dedektif.

Drei Uniformierte und einen Detective.

Üniformalı polis "Bu daha ilk." demek dedi.

Der Uniformierte sagte, es bedeutet "nur der Erste".