üreticisi

Dünyanın önde gelen banka kasası üreticisi.

Der weltführende Hersteller von Tresorräumen.

Vicki Shell Hevesli bisikletçi ve bir Dallas Bisiklet Üreticisi C.E.O.'su

Vicki Shell, leidenschaftliche Radfahrerin und C.E.O. eines Fahrradherstellers aus Dallas.

Bu garip. Ben sanıyordum ki, Izon bir Silah üreticisi.

Das ist Merkwürdig ich dachte, Izon ist ein Waffen Hersteller.

Ünlü giyim üreticisi Soucil'in popüler başkanı.

Generaldirektor des bekannten Modelabels Soucil.

Aerodyne şirketler gurubu. Özel havacılık için hassas parça ve donanımların üreticisi.

Aerodyne Alliance, Hersteller von Kleinteilen und Ausstattung für das private Flugwesen.

Hospira borsada işlem gören bir şirket, Sayın Hâkim ve ülkedeki tek sodyum tiopental üreticisi.

Hospira ist ein Börsenunternehmen, Euer Ehren, und der einzige Hersteller von Thiopental im Land.

Sömürücü bir işyeri, bir döşemeci ve bir tente üreticisi.

Das waren ein Ausbeuterbetrieb, ein Polsterer und ein Markisenhersteller.

Voztech'e hoş geldiniz. Dünyanın birinci uzay teknolojicisi ve ve silah üreticisi.

Willkommen bei Voz Tech, dem weltweit führenden Hersteller von Weltraumtechnologie und Waffen.

Norm hırsız ve esrar üreticisi pisliğin teki.

Norm ist ein Dieb, ein Grasanbauer und ein Arschloch.

Ve bu? Franck Perrot, Ardeche'te kestane ezmesi üreticisi.

Und der: "Franck Perrot, Maronencreme-Hersteller in der Ardèche".