üslerinin

Burada Rusların Petropavlovsk ve Vladivostok üslerinin uydu fotoğrafları var.

Das hier sind aktuelle Aufnahmen von Petropawlowsk und Wladiwostok.