Turkish-German translations for üst:

oben · oberes, Ober, obere, oberer · hoch · Top · höher · other translations

üst oben

Yine de üst kattaki popülerlik yarışını kazanamadı.

Trotzdem, oben würde sie keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen.

Üst katta bir SATCOM telefonu var.

Oben befindet sich ein Satellitentelefon.

Üst katta bir yatak odası var.

Da ist ein Schlafzimmer oben.

Click to see more example sentences
üst oberes, Ober, obere, oberer

Çok mutlu bir üst komşumuz var artık.

Wir haben eine sehr glückliche obere Nachbarin.

Sağ üst çekmecede.

Rechte obere Schublade.

Üst atmosferde, itici kalıntısı bozulmaları tespit ediyorum.

Ich empfange eine Impulssignatur in der oberen Atmosphäre.

Click to see more example sentences
üst hoch

Üst düzey bir hükümet görevlisi öldürüldü.

Ein hoher Regierungsbeamter wurde ermordet.

Bu infazcılar monarşistlerin ve Franco'nun ordusunun en üst rütbelerine sızdılar.

Diese Vollstrecker infiltrierten die höchsten Ränge der Monarchisten und Francos Armee.

Böbrek üstü bezleri şişmiş, potasyum seviyesi yükselmiş ve düşük glukoz hormon bezleri yetersiz.

Die Adrenaldrüsen sind vergrößert, gepaart mit hohem Kaliumwert, niedriger Glukose Adrenalininsuffizienz.

Click to see more example sentences
üst Top

Bikini üstü giyiyordu pullu bir kuyruğu, ve yapılmış saçları vardı.

Sie trug ein Bikini-Top sie hatte einen Fischschwanz und angesetztes Haar.

Mark, üst düzeyde bir avukat.

Mark ist ein Top-Anwalt.

Üst düzey yetkililerin hepsi orada olacak.

Das ganze Top-Militär wird dort sein.

Click to see more example sentences
üst höher

Tamam. Bir parça üste.

Okay, ein bisschen höher.

Sekiz ya da üstü, kanka.

Acht oder höher, Bro.