Turkish-German translations for İrak:

Irak · Irakisch · other translations

We also found translations for word irak in German.

İrak Irak

Rusya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan Ürdün, İsrail, Mısır.

Russland, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel, Ägypten.

Irak ve Bağdat hakkında hiçbir şey bilmiyordum.

Irak, Bagdad, ich wusste nichts darüber.

Irak dosyasında buldum bunu.

Hab's in seiner Irak-Akte gefunden.

Click to see more example sentences
İrak Irakisch

İki Irak Ordusu cipi, bizimkilerin üç kilometre güneyinde.

Zwei irakische Armee-Hummer, drei Kilometer südlich unseres Sendezeichens.

Irak direnişi, Amerikan gücü karşısında yenilgiye uğradı.

Angesichts der US-Übermacht lässt der irakische Widerstand nach.

Yani Keller bu uçuşta değerli bir şey taşıyor, muhtemelen Irak'taki antikalar.

Also Keller hat etwas wertvolles auf diesem Flug, wahrscheinlich irakische Antiquitäten.

Click to see more example sentences