Turkish-German translations for ıslak:

nass · feucht · naß · other translations

ıslak nass

Daha ziyade ıslak köpekler.

Wohl eher nasse Hunde.

Burası ıslak bir çorap gibi kokuyor.

Hier riecht es nach nassen Socken.

Hayır! O çok pis. Tıpkı ıslak bir köpek gibi kokuyor.

Nein, sie ist eklig, sie riecht wie eine nasse Töle.

Click to see more example sentences
ıslak feucht

Kan sızıntısı durmuş hala ıslak en fazla bir kaç saat.

Kein Blut fließt mehr, immer noch feucht höchstens ein paar Stunden.

Tamam. Avucunda ıslak, yapışkan bir madde var.

Eine feuchte, klebrige Substanz an der Handfläche.

Çok soğuk, karanlık ve bir orman gibi ıslaktı.

Es ist so kalt, dunkel und feucht wie im Dschungel.

Click to see more example sentences
ıslak naß

Vahşi şarap Çok ıslak ve sıcak

Wilder Wein so naß und heiß