Şövalyesi

İlk Falcon şövalyesi tarafından yontulmuş.

Geschnitzt vom allerersten Falken-Ritter.

Binlerce imparatorluk muhafızı, Moğol şövalyeleri derin ve geniş bir hendek köpekler, duvarlar!

Tausende Kaiserlicher Leibgarden mongolische Ritter ein Stadtgraben, tief, breit, Hunde

Doktor Blitz, Atlantis Loncası şövalyesi SpawnCraft'ta dört uçlu "üç dişli yaba"nın sahibi?

Doktor Blitz, Ritter der Atlantischen Gilde, Schmied des vierzackigen Dreizacks in SpawnCraft.

Ama bir şövalye neden burada bir hayvan gibi soyarak, öldürerek, kaçak yaşasın?

Aber warum sollte ein Ritter hier leben wie ein Tier, raubend, mordend und vogelfrei?

İlk Haçlı seferinin şövalyeleri Alexandretta'yı kuşattı.

Die Ritter des ersten Kreuzzugs belagerten Alexandrette.

Bir şövalye olmak istiyorum.

Ich will ein Ritter werden.

Birgün ben de babam gibi bir şövalye olacağım.

Eines Tages werde ich ein Ritter sein, so wie Vater.

Cenaze töreni Papa tarafından yönetilen bir şövalye.

Ein Ritter, dessen Beerdigung vom Papst geleitet wurde.

Bir düzine şövalyeye ihtiyacım var.

Ich brauche ein dutzend Ritter.

Ama ben de şövalye olmak istiyorum.

Aber ich will ein Ritter werden!