şaşırt

Şaşırt beni, Dom.

Überrasch mich, Dom.

Bay Garibaldi. Saldır ve şaşırt onları.

Mr. GaribaIdi, treffen und herbringen.

Süper sürpriz bir fotoğraf ile beni şaşırt tamam mı?

Überraschen Sie mich mit einem hübschen Foto, okay?

Şaşırt beni, Sonia.

Du urteilst schlecht.