Turkish-German translations for şahin:

Falke · Bussard · Malteser · other translations

şahin Falke

Ya da bir şahinin uçuşu

Oder wie ein Falke fliegt.

Devam et, Şahin.

Sprechen Sie, Falke.

Hayır, bir şahin kapmış olabilir.

Nein, vielleicht hat sie ein Falke.

Click to see more example sentences
şahin Bussard

Kaya kartalı, şahin Bilmem.

Goldadler, Bussard, keine Ahnung.

Nerede şahinin yaptığı yuva

Wo der Bussard Nester baut

şahin Malteser

Yani bu Orb parlak mavi çantasında Ahit Sandığı, Malta Şahini gibi bir şey barındırıyor.

Der Orb hat eine leuchtend blaue Hülle wie die Bundeslade und der Malteser Falke.