Turkish-German translations for şanlı:

berühmt · ruhmreich · other translations

şanlı berühmt

İlk ve en şanlı üyelerimizden biri.

Einer unserer ersten und berühmtesten Gäste.

şanlı ruhmreich

Majesteleri ve İngiltere için şanlı bir gün.

Ein ruhmreicher Tag für seine Majestät und England.