şansın

Artık ikinci bir şansın yok.

Keine Zweiten Chancen mehr.

Ama hala bir şansın var.

Sie haben noch eine Wahl.

Hayır, senin hiç şansın yok.

Nein, Sie haben kein Glück.

Başka bir şansın yoktu.

Sie hatten keine Wahl.

Seçme şansın yok.

Keine Wahl, Kumpel.

Şansın var mı?

Haben Sie Glück?

Seçim şansın yok, Robin.

Ihr habt keine Wahl, Robin.

Bu senin son şansın olabilir.

Es könnte deine letzte Chance sein.

Senin hala bir şansın var.

Du hast noch immer eine Wahl.

Bu senin son şansın.

Es ist Ihre letzte chance.