Turkish-German translations for şanslı:

glück · glücklich · other translations

şanslı glück

Ama sana iyi şanslar diliyorum.

Aber ich wünsche Ihnen viel Glück.

İyi şanslar, kaçak.

Viel Glück, Läufer.

İyi şanslar, Johnny.

Viel Glück, Johnny.

Click to see more example sentences
şanslı glücklich

Çok şanslı bir kaç hafta geçiriyorum

Ich habe ein paar glückliche Wochen.

Gerçekten şanslı kızlar.

Glückliche, glückliche Mädchen.

Şanslı kazanan kim olacak?

Wer ist der glückliche Gewinner?

Click to see more example sentences