şantiyesi

Bir inşaat şantiyesi vardı.

Da war eine Baustelle.

YELAN ŞANTİYESİ'NDE BİR PETROL VE GAZ SONDAJ ÜNİTESİ PATLADI.

"DAS BOHRLOCH VON JELAN BEGANN HEFTIG ZU SPRUDELN.