Turkish-German translations for şekerli:

Zucker · süß · other translations

şekerli Zucker

Bir kaşık dolusu şeker ilacı yutmanıza yardımcı olur

Ein Löffelchen voll Zucker bitt're Medizin versüßt

Süt istemem, iki parça şeker.

Ohne Milch, zwei Stück Zucker.

Benim gemileri, sizin şeker.

Meine Schiffe, Euer Zucker.

Click to see more example sentences
şekerli süß

Dinle, bir çift muazzam van Noten sırmalı kumaşıyla kurutulanlardan. Çok şeker.

Also, ein Paar von Dries Van Notens Seidenbrokate Hosen sehr süß.

Şahsen, bence çok şeker.

Ich persönlich finde es süß.

Rene, şeker ister misin?

Rene willst du ihn süß?

Click to see more example sentences