şeklen

Sadece bir eksikliği, şeklen doldurmak için.

Lediglich ein Gebilde, das eine Lücke füllt.