Turkish-German translations for şişme:

Schwellung · other translations

şişme Schwellung

Şişme, o gittikten sonra başladı, tamam mı?

Die Schwellung begann erst nachdem er weg war, ja?