Turkish-German translations for şifreleme:

Verschlüsselung · other translations

şifreleme Verschlüsselung

İlk başta, bir çeşit şifreleme olduğunu düşünmüştüm.

Zuerst dachte ich, sie sind eine Art Verschlüsselung.

Bu bir şifreleme değil.

Es ist keine Verschlüsselung.

Asimetrik bir RSA şifreleme sistemi.

Es ist eine asymmetrische RSA-Verschlüsselung.

Click to see more example sentences