şifresini

Bir ay sonra, isimsiz bir kişiden şifreli e-postalar almaya başladım.

Einen Monat später bekomme ich erstmals anonyme, verschlüsselte E-Mails.

Yetkisiz Işınlanmalar, şifrelenmiş sinyaller.

Unautorisierte Transmats, verschlüsselte Signale,

Sierra Golf Bir, şifreli bir mesaj alıyoruz.

Sierra-Golf-Eins, wir bekommen eine codierte Nachricht.

Bazı şifre çözücü paketler yükleyeceğim.

Ich werde einige Entschlüsselungspakete hochladen.

Elektronik kasaların üretici şifreleri var.

Solche Safes haben Override-Codes vom Hersteller.

Kişisel erişim şifrelerin iptal edilmiştir.

Ihre persönlichen Zugangscodes wurden annulliert.

Bak, bu şifreye ihtiyacımız var.

Schau, wir brauchen diesen Schlüssel.

Çevresel adaptasyon için kumanda şifresini girin.

Bitte Befehlscode für Umgebungsanpassung eingeben.

KISITLI GİRİŞ Şifrenizi girin:

BESCHRÄNKTER ZUTRITT PASSWORT EINGEBEN:

Başka kim şifreyi kıracak?

Wer soll sie sonst entschlüsseln?