Turkish-German translations for şimdilik:

jetzt · für jetzt · fürs Erste · vorerst · vorläufig · other translations

şimdilik jetzt

Beş, dört, üç, iki, bir, şimdi.

Fünf, vier, drei, zwei, eins, jetzt.

Bazı cevaplar istiyorum, şimdi!

Ich möchte einige Antworten! Jetzt!

Birbirimize ihtiyacımız var, şimdi

Wir brauchen uns jetzt gegenseitig.

Click to see more example sentences
şimdilik für jetzt

Ama ben şimdi düşünüyor ki her şey tamamlandı benim için.

Aber ich glaube, jetzt ist alles komplett für mich.

Şimdi konuş ya da sonsuza dek sus.

Sprich jetzt, oder schweige für immer.

Ben senin için döndüm. Şimdi de sen benim için geri dön.

Ich bin deinetwegen zurückgekommen, komm jetzt für mich zurück, komm.

Click to see more example sentences
şimdilik fürs Erste

Şimdilik hiçbir şey.

Nichts. Fürs erste.

Tommy kaçtı. Ama şimdilik.

Tommy ist fürs erste entkommen.

Gözlerini kapa ve şimdilik bunu unut gitsin.

Schließ einfach deine Augen und vergiss das fürs Erste.

Click to see more example sentences
şimdilik vorerst

Benim kız arkadaşım var. Şimdilik.

Ich habe eine Freundin vorerst.

İnsanlar oldukça sakin, en azından şimdilik.

Die Leute sind ziemlich ruhig, jedenfalls vorerst.

O zaman bunu şimdilik sır olarak saklarız.

Dann werden wir das vorerst geheim halten.

Click to see more example sentences
şimdilik vorläufig

En azından Will hala tek parça şimdilik.

Wenigstens bleibt Will in einem Stück vorläufig.

Görünüşe göre ben, Rexy ve birkaç meşhur sergi öğesi şimdilik burada kalacağız.

Ich, Rexy und ein paar berühmte Ausstellungstücke bleiben vorläufig hier.

Otis, sen şimdi ilerliyorsunuz.

Otis, du fährst vorläufig.

Click to see more example sentences