şirketlerin

Şirketlerin sırları vardır.

Firmen haben Geheimnisse.

Bu şirketlerin her biri bildirilmemiş fonları aynı hesaba aktarmış.

Jedes dieser Unternehmen schleuste ungemeldete Fonds in denselben Account.

Ayrıca, bankaların ve büyük şirketlerin her gün kullandığı güvenli çeklerin çoğunu Frank tasarladı.

Außerdem entwickelte Frank viele der fälschungssicheren Schecks die Banken und Erfolgsunternehmen jeden Tag benutzen.

Bu şirketlerin çoğuyla talep anlaşmalarımız var.

Wir haben Gebrauchsverträge mit vielen dieser Firmen.

Şirketlerin amacı karları maksimize etmektir ve pazar payını.

Ziel der Konzerne ist die Maximierung von Gewinnen und Marktanteilen.