Turkish-German translations for şu anda:

jetzt · momentan · nun · zurzeit · derzeit · gegenwärtig · augenblicklich · eben · zur Zeit · other translations

şu anda jetzt

Sanırım şu anda tam anlamıyla bir eğitim kılavuzu kullanabilirim.

Ich denke, ich könnte genau jetzt ein volles Ausbildungshandbuch gebrauchen.

Şu anda bir kahramansın.

Sie sind jetzt ein Held.

Şu anda çalışmak istiyorum.

Jetzt will ich erstmal trainieren.

Click to see more example sentences
şu anda momentan

Şu anda bir krizle uğraşıyoruz.

Wir haben momentan eine Krise.

Şu anda başarısızım.

Momentan versage ich.

Şu anda Foss'un beynindeki kan akışına bakıyoruz.

Momentan sehen wir hier den Blutstrom in Foss' Gehirn.

Click to see more example sentences
şu anda nun

Şu andan itibaren artık bütün ATM ücretlerine, özgürlük ücretleri denecek.

Von nun an werden alle Bankgebühren "Freiheitskosten" genannt.

Şu anda nerede olduğunu biliyor musun?

Nun, Sie wissen, wo sie jetzt ist?

Şu andan itibaren bu mesele orduya aittir.

Von nun an ist es eine millitärische Angelegenheit.

Click to see more example sentences
şu anda zurzeit

ŞU ANDA BİR FİLM YILDIZI DEĞİL.

SIE IST ZURZEIT KEIN FILMSTAR.

Şu anda Bay Madison bir puanla önde gidiyor.

Mr. Madison hat zurzeit einen Punkt Vorsprung.

Hayır, seks yapmıyorum, şu anda.

Nein, ich habe zurzeit keinen Sex.

Click to see more example sentences
şu anda derzeit

Şu anda hiçbir şey diyemem.

Ich kann derzeit nichts sagen.

Şu anda Chamalla alıyor musunuz?

Nehmen Sie derzeit Chamalla-Extrakt?

Bay Gunderson, siz şu anda Bratton Gould'da yardımcısınız.

Mr. Gunderson, Sie sind derzeit ein Mitarbeiter bei Bratton Gould.

Click to see more example sentences
şu anda gegenwärtig

Data, şu anki konumumuz nedir?

Data, unsere gegenwärtige Position?

Ama eğer şimdi, hep şu anda kalsaydı o zaman bu şimdiki zaman değil, aksine sonsuzluk olurdu.

Wenn aber die Gegenwart immer gegenwärtig wäre und nicht verginge, dann wäre sie nicht Gegenwart, sondern Ewigkeit.

Şu andaki fiziksel durumunun bununla bir ilgisi yok.

Seine gegenwärtigen physischen Zustand hat nichts damit zu tun.

Click to see more example sentences
şu anda augenblicklich

Şu anda daha öncelikli meselelerimiz var.

Wir haben augenblicklich dringendere Probleme.

Şu anki satış temsilcimiz, Robert Marlowe bu ayın sonunda emekli oluyor.

Unser augenblicklicher Betreuer, Robert Marlowe, geht Ende des Monats in den Ruhestand.

Şu anda, teşkilatımızın böyle bir istihbaratı yok.

Augenblicklich hat die Agency keinen Geheimdienst.

şu anda eben

Ve şu anda da kapıda.

Und gerade eben an der Tür.

Şu anda V'Ger kendisi eritti.

Ja, gerade eben. Von V'Ger.

şu anda zur Zeit

Jack Bauer şu anda Rus konsolosluğunda tutuluyor.

Jack Bauer wird zur Zeit im russischen Konsulat festgehalten.

Şu anda, bu onun için zor.

Es ist zur Zeit schwer für ihn.