Abby'nin

Abby'nin kız kardeşi.

Oh, Abbys Schwester.

Josh Monroe, Abby'nin kardeşi.

Josh Monroe, Abbys Bruder.

Abby'nin söylediğine göre betondan su ve kalsiyum karbonat sızdığında efloresan oluyormuş.

Abby sagt, Effloreszenz entsteht aus Wasser und Kalziumkarbonat, das durch Beton sickert.

Yani Abby'nin silhat parfümü gibi.

So wie Abbys Patschuli Parfüm.

Abby'nin yeni işini duydunuz mu?

Hörten Sie von Abbys neuem Job?

Bir gün Abby'nin ramenini yiyeceğimden eminim.

Eines Tages werde ich Abbys Ramen essen.

Abby'nin yardımıyla üç yıl öncesine ait bir patent başvurusunu buldum. Nanatol adında etanol bazlı yakıt için.

Mit Abbys Hilfe habe ich einen Patentantrag von vor drei Jahren gefunden über einen Getreide-basierten Kraftstoff namens Nanathol.