Almanların

Yani Almanların her şeyi her zaman düzenlidir.

Bei den Deutschen ist immer alles ordentlich.

Kahire dışında çölde Almanların arkeolojik bir kazısı var.

Außerhalb Kairos gibt es in der Wüste eine deutsche Ausgrabungsstätte.

Almanların zamanı yok. Patlayıcıları yok, tankları bile yok.

Die Deutschen haben keine Zeit, keinen Sprengstoff und keine Panzer.

Almanların yeniden silahlanması gerçeği kabul edilmeli.

Die Wiederbewaffnung Deutschlands muss akzeptiert werden.

Almanların bize hep ihtiyacı var.

Die Deutschen brauchen uns andauernd.

Minsk Almanların eline geçmiş.

Die Deutschen haben Minsk eingenommen.

Almanların hepsi kötü değildir.

Nicht alle Deutschen sind böse.

Çünkü Almanların hava saldırısı koruması yok.

Weil die Deutschen nicht die Lufthoheit haben.

Sonra Almanların Albatros'u geldi.

Dann kam der deutsche Albatros.