Amerikalılar

Öğretmenler, sınıf başkanları, öğrenciler, köpekler, haşarat, Amerikalılar.

Lehrer, Vertrauensschüler, Schüler, Hunde, Ungeziefer, Amerikaner.

Tüm Amerikalılar için gurur dolu bir an.

Ein stolzer Augenblick für alle Amerikaner.

Siz Amerikalılar hindistan cevizi ya da muz istemezsiniz.

Ihr Amerikaner wollt keine Kokosnüsse oder Bananen.

Siz tüm Amerikalılar zorbasınız!

Ihr Amerikaner seid alle Brutalos.

Siz Amerikalılar çok şımartılmışsınız.

Ihr Amerikaner seid wirklich verwöhnt.

Amerikalılar, Sovyetler insanlar.

Amerikaner, Sowjets, Menschen.

Bu Amerikalılar pek de iyi asker değiller.

Keine sehr guten Soldaten, diese Amerikaner.

Afrika Amerikalılar genetik olarak buna yatkındırlar.

Afrikanische Amerikaner sind genetisch dazu veranlagt.

Siz Amerikalılar çok soru soruyorsunuz.

Ihr Amerikaner stellt eine Menge Fragen.

Amerikalılar, Ruslar, İngilizler

Amerikaner, Sowjets, Engländer