Turkish-German translations for Aralık:

Dezember · other translations

Aralık Dezember

Aralık ayında mıyız?

Ist schon Dezember?

Haziran, Temmuz, Ağustos Aralık.

Juni, Juli, August Dezember.

Geçen aralık ayında, Noel zamanı.

Letzten Dezember um Weihnachten.

Aralık sonunda bir gün kendini bize teslim ettin.

Und eines Tages Ende Dezember übergaben Sie sich uns.

Aralık'a kadar, Temmuz Ağustos

Juli, August bis Dezember.

New York Ledger Aralık sayısı.

New York Ledger vom Dezember.

Her aralık ayında oluyor.

Das passiert jeden Dezember.

Aman Tanrım! Bu Aralıkta Noel gibi. Hadi kutlayalım.

Oh mein Gott, das ist wie weihnachten zu Dezember.

Sen Sen Aralık Güzeli'sin, değil mi?

Und du, du bist doch Miss Dezember, oder?

En erken Aralık'ta diyorlar.

Sie sagen, frühestens im Dezember.