We also found translations for word arthur in German.

Arthur

Kim Arthur'un kollarını çalmak ister ki?

Wer würde Arthurs Arme stehlen wollen?

Tüm saygımla söylüyorum Arthur, sen tam bir züppesin.

Bei allem Respekt, Artus, Sie sind ein Snob.

O halde Arthur'un kaderi belli artık.

Dann ist Arthurs Schicksal besiegelt.

Bir anlaşmamız vardı, Arthur.

Wir hatten doch eine Vereinbarung.

Arthur'un sana karşı olan hislerini mi?

Wegen Arthurs Gefühlen für dich?

Biz Arthur'u koruruz. Ama seni kim koruyacak?

Wir werden Arthur beschützen, aber wer beschützt Sie?

Arthur iyi bir adam.

Arthur ist ein guter Kerl.

Arthur, sana asla yalan söylemem.

Arthur, ich würde Euch nie anlügen.

Jimmy Blankensoft, Arthur Wilson.

Jimmy Blenkinsop, Arthur Wilson.

Arthur bak burada kim var.

Hey Arthur, schau, wer hier ist.