Turkish-German translations for Asyalı:

Asiatisch · Asiate · Asiatin · Asiat · other translations

Asyalı Asiatisch

Asyalı bir politikacı.

Einen asiatischen Politiker.

Asyalı bir Annie.

Eine Asiatische Annie.

Diyor ki, "Bree Asyalı Grafiker ile evleniyor.

Es heißt, ""Bree heiratet asiatischen Kleiderdesigner."

Click to see more example sentences
Asyalı Asiate

Otobüs şoförü Asyalı, potasyum seviyesi biraz düşük.

Der Busfahrer ist Asiate, sein Kaliumwert ist etwas niedrig.

Bekle bir saniye Big Tito Asyalı mı?

Warte mal. Big Tito ist Asiate?

Kutner, sende bir nevi Asyalı sayılırsın, değil mi?

Kutner, Sie sind doch eine Art Asiate, oder?

Click to see more example sentences
Asyalı Asiatin

Hiçbir fikrim yok tabii Paisley Johnston, önceki hayatında Asyalı değilse.

Ich habe keine Ahnung außer Paisley Johnston ist im früheren Leben Asiatin gewesen.

Lily Asyalı, biz de eşcinseliz.

Lily ist Asiatin. wir sind schwul.

Asyalı hatunu gördün mü?

Hast du die Asiatin gesehen?

Click to see more example sentences
Asyalı Asiat

Asyalı adam John Lee Kim.

Der Asiat ist John Lee Kim.