Bakanı

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Yeni bir maliye bakanı arıyoruz.

Wir suchen einen neuen Finanzminister.

Sayın Bakan, bizi onurlandırdınız.

Ratsherr, Euer Kommen ehrt uns.

İçişleri Bakanı şimdi seni görecek.

Der Innenminister empfängt Sie jetzt.

İçişleri Bakanı sizinle konuşmak istiyor.

Der Innenminister will Sie sprechen.

Sayın Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Bay John Forsyth'a.

An den ehrenwerten Außenminister der Vereinigten Staaten, Mr John Forsyth.

Bakanlar Kuruluna gitmemiz lazım.

Wir müssen zur Ministerkammer.

Ömer Salad, Aidid'in baş siyasi danışmanı ve Abdi Hasan Avale, içişleri bakanı.

Aidids erster politischer Berater, und Aidid Hassan Awale, Innenminister. Die wollen wir haben.

Ve bu Bir özür arkadaşım Edwin Stanton tarafından imzalanmış, Savaş bakanı.

Und das hier ist eine Begnadigung unterzeichnet von meinem Freund Edwin Stanton, Kriegsminister.

Ben Adalet Bakanı'yım.

Ich bin Justizminister.