Barney

Ama ne süper güçlerimiz var, ne de Barney'in silahı.

Aber wir haben weder Superkräfte noch Barneys Waffe.

Bu fotoğrafın adını "Barney'in Kefareti" koyacağım

Ich werde dieses Bild 'Barney's Erlösung' nennen.

Bugün Barney'nin düğün günü.

Heute ist Barneys Hochzeit.

Tamamen Barney'in hatası.

Komplett Barneys Schuld.

Barney'in arkadaşlarısınız siz, değil mi?

Hey, ihr seid Barneys Freunde, stimmt's?

Barney, sana bir soru sorabilir miyim?

Barney, kann ich Dich etwas Fragen?

Ben daha çok Barney kategorisine dahilim.

Ich bin eher ein Barney Geröllheimer.

Barney, bekarlığı veda partisi için vaktim yok.

Barney, ich habe keine Zeit für eine Junggesellenparty.

İyi geceler, Barney.

Gute Nacht, Barney.

Beni duyuyor musun Barney?

Können Sie mich hören, Barney?