Basamakları

Küçük bir basamak, ama basamak işte.

Ein kleiner Schritt, aber ein Schritt.

Burada bir basamak var.

Hier ist eine Stufe.

Ama bugün, bir basamak yukarıda.

Aber heute, ein erster Schritt.

Bu basamaklar nereye çıkıyor?.

Wohin führen diese Stufen?

İki basamak aşağıda.

Zwei Stufen tiefer.

İkinci basamak, sınıf B. Bugün beyaz slipli.

Zweite Stufe, Klasse B. Weißes Höschen heute.

Bizim kendi çevirme bilgisayarımız var ve bazen bağlanmak için bazı basamakları atlıyoruz.

Wir haben unseren eigenen Wählcomputer, und manchmal umgehen wir einige der Wählschritte.

Hayır, o bir tv yönetmeni ve daha çıkacağı çok basamak var.

Nein, er ist ein TV-Regisseur, und du kletterst die Leiter hinauf.

Bu arada "basamakları çıkmak" terimi, oyun ve performansa bağlı bir ödüllendirme.

Und übrigens, eine Escalator-Klausel ist nur eine Zuzahlung basiert auf Spielzeit und Leistung.

Bu bir basamak evlat.

Es ist ein Fortschritt.