Batiatus

Etkileyici bir gösteriydi Batiatus.

Eine beeindruckende Darbietung, Batiatus.

Bir sorun mu var, Batiatus?

Gibt es ein Problem, Batiatus?

Lucretia ve kocası Batiatus bu seviyesiz şehri yaşanabilir kılmaya çalışıyorlar.

Lucretia und ihr Mann Batiatus sind die Versöhnung dieser schlecht erzogenen Stadt.

Her şey satılıktır Batiatus.

Alles ist käuflich, Batiatus.

Güzel bir kutlama, Batiatus!

Ein schönes Fest, Batiatus!

Bu Batiatus için bile delilik!

Das ist Wahnsinn, sogar für Batiatus.

Mükemmel bir gösteri, Batiatus!

Eine gute Vorführung, Batiatus!

Batiatus, bu herifler için para verdi?

Batiatus hat für diese Männer bezahlt?

Güzel bir oyundu, Batiatus.

Ein gut gespieltes Spiel, Batiatus.

Batiatus'a yardım ettin?

Ihr habt Batiatus dabei geholfen?