Boris

Boris Dimitrovitch, şaka yapıyorsun?

Boris Dimitrowitsch, machst du Witze?

Boris, Yunanistan kapitalist bir ülke, değil mi?

Boris, Griechenland ist doch kapitalistisch, oder?

Yardımcı Yönetmenler BORIS VELSHER, FELIX KLEIMAN

Regisseure BORIS WELSCHER, FELIX KLEJMAN

İyi geceler Boris.

Gute Nacht, Boris.

Boris gerçekten bir dahi mi?

Ist Boris wirklich ein Genie?

Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz.

Boris. Boris Küster von Jürgens-Ratzniecz.

Selam, Boris İvanoviç.

Hallo, Boris Ivanych.

Sağol, Boris İvanoviç.

Danke, Boris Ivanych.

Varvara Kapitonovna, Boris'i görmem gerek

Warwara Kapitonowna, bitten Sie Boris

O bir Boris Ocania üyesiymiş.

Ein Mitglied der "Wory w zakone".