Boynu

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

Konuş yoksa, yemin ederim ki şuracıkta boynunu kırıveririm.

Sprich oder ich schwöre bei Gott, ich brech dein Genick!

Rahim boynunu ölçmem lazım.

Ich muss ihren Muttermund sehen.

Benim omuzum senin boynun.

Meine Schulter, dein Hals.

Kimin boynu için?

Für wessen Hals?

Hindi boynu çok yararlıdır.

Truthahnhälse sind sehr gesund.

Hayır, boynuna bak.

Nein, sein Hals.

Bir keresinde bir kız için bir adamın boynunu kırmıştım.

Ich habe mal ein Genick für ein Mädchen gebrochen.

Ve eğer bir şey yapmaya kalkarsan boynuna bu basmalı kalemi saplayacağım.

Und wenn Sie etwas versuchen, kriegen Sie eins mit diesem Clicky-Pen in den Hals.

Ölüm nedeni olarak, kafasının sert bir yere çarpmasıyla boynunun kırılması demişsiniz.

Sie notierten als Todesursache Schweres-Schädel-Trauma und ein gebrochenes Genick.