Brody'nin

Brody'nin iki blok arkasında.

Zwei Blocks hinter Brody.

Brody'nin avatarı dün akşam öldürüldü.

Brodys Avatar wurde letzte Nacht getötet.

Nicholas Brody'nin bir yıldızı hak ettiğini düşünüyorum.

Ich denke Nicholas Brody verdient einen Stern.

Bu Ajan Brody, ben de Ajan Quint. Maliye'nin soruşturma ekibindeniz.

Das ist Agent Brody, ich bin Agent Quint, von der Kriminaleinheit des IRS.

Brody'nin bu sabah CIA'de bir toplantısı var.

Brody hat heute ein Meeting bei der CIA.

Tom her zaman, Nick Brody'nin en yakın arkadaşı olduğunu söylerdi.

Tom hat immer gesagt, dass Nick Brody sein bester Freund war.

Ayrıca Mike Brody'nin adresi gerekiyor.

Und ich brauche Mike Brodys Adresse?

Şef Brody'nin ofisi.

Büro Wachtmeister Brody.

Bana Çavuş Brody'nin resmini gönder. Brody mi?

Schicken Sie mir Seargent Brodys Bild.

Brody'nin ofisi orası. Alt katta.

Das ist Brodys Büro, unten.