Brothers

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, hepsi bu işin içindeydi.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid.

Bear Stearns, Goldman Sachs ile Lehman Brothers ve Merrill Lynch'i incelerdim.

Ich denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs und Lehman Brothers und Merrill Lynch.

En saygın ve büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını ilan etmek mecburiyetinde bırakıldı.

Lehman Brothers, eine der traditionsreichsten und größten Investmentbanken wurde gezwungen, Bankrott anzumelden.

Bu Dr. Joyce Brothers.

Es ist Dr. Joyce Brothers.

Eski Başkan yardımcısı, Lehman Brothers

Ehemaliger Vizepräsident, Lehman Brothers

Dick Vitale, Mel Allen, Dick Enberg ve Dr Joyce Brothers'la beraberim.

Tim McCarver, Dick Vitale, Mel Allen, Dick Enberg und Dr Joyce Brothers.

Dr.Joyce Brothers, Lou Brown ve orkestrasıyla. Ve bendeniz Ed Herlihy.

Rodney Dangerfield, Dr. Joyce Brothers, Lou Brown und sein Orchester und meine Wenigkeit

Goldman Brothers ikinci hatta.

Goldman Brothers, Leitung zwei.

Butler Brothers'dan yeni bir ev oyunu.

EIN WEITERES QUALITÄTSSPIEL VON BUTLER BROTHERS

Bir Film Workshop Co. Ltd. ve Huayi Brothers Media Corporation yapımı

Eine Produktion von Film Workshop und Huayi Brothers Media