Burnett

Leo Burnett de burada mı?

Ist Leo Burnett auch hier?

Yüzbaşı Jaye Burnett.

Captain Jaye Burnett.

Carl Burnett mi, dışarıda?

Carl Burnett? Da draußen?

Carl Burnett dövülüyor dışarıda.

Carl Burnett wird draußen verhauen.

Bay Burnett sizinle görüşecek.

Mr. Burnett empfängt Sie jetzt.

Bu ortağım. Ortağım Marcus Burnett.

Das ist mein Partner, Marcus Burnett.

Charles Burnett yazıyor bunda.

Da steht Charles Burnett drauf.

Ne vardı ki, Carl Burnett ile?

Was war das mit Carl Burnett?

Burnett'ta zaten Marlboro var.

Burnett hat Marlboro bereits.

Albay Caleb Burnett.

Captain Caleb Burnett.