Cain

Manouilov "Manouilo", "Vanka Cain", gazeteci.

Manujlo", "Wanka Kain", ein Journalist

Darrell Cain, Komiser, Leland Stottlemeyer, Natalie Teeger, Adrian Monk.

Darrell Cain, Captain Leland Stottlemeyer, Natalie Teeger, Adrian Monk.

Dallas Felon'un sahibi Baxter Cain, yeniden kupa şampiyonu olmak istiyor.

Der Besitzer der Dallas Felons, Baxter Cain, möchte wieder Cup-Sieger werden.

Cain, iyimserliğin çok dokunaklı, ancak zaman kaybı.

Cain, Ihr Optimismus ist rührend, aber Zeitverschwendung.

Sen çok özel bir adamsın Cain.

Du bist ein sehr spezieller Mann, Cain.

Cain üç üs gemisine tek başına saldırıyor.

Cain greift alle drei Basisschiffe allein an.

Bay Cain birazdan burada olur. Bunu o zaman tartışırsınız.

Mr. Cain wird bald hier sein, dann können Sie das klären.

Cain senin ölüm fermanını imzaladı.

Cain hat dein Todesurteil unterzeichnet.

Amiral Cain için birkaç test uçuşu yapacağını söyledi.

Sie sagte, es sei ein Flugtest für Admiral Cain.

Margaret Cain ve Andrew Stone.

Margaret Kain und Andrew Stone.