Capua

Bir yıl daha, ve Capua'nın bir başka sevdiği oğlu tahtalıköyü boyladı.

Wieder ein Jahr und wieder verreckt ein geliebter Sohn Capuas!

Bu adamlar bu gece değil, arenada tüm Capua halkının önünde ölsün!

Lasst diese Männer nicht heute Abend fallen, sondern in der Arena vor ganz Capua!

Capua halkı için daha çok hediye!

Mehr Gaben für die Bürger von Capua!

Spartacus, Capua şampiyonu! Öne çık!

Spartakus, Meister von Capua, tritt vor!

Tüm Capua bundan bahsediyor.

Ganz Capua redet davon.

Capua'nın en iyi gladyatörleri demiştim.

Die besten Gladiatoren von ganz Capua.

Capua çok yaşa.

Ruhm für Capua!

Capua bir kez daha adını haykırıyor.

Capua feiert einmal mehr deinen Namen.

Spartacus, hâlâ Capua şampiyonu!

Spartakus, amtierender Meister von Capua!