Cellini

Cellini, sen ve Andy.

Cellini, du und Andy.

Cellini Okulu'ndan nadide bir parça.

Ein Kunstwerk aus der Cellinischen Schule.

Movie, Cellini, bodruma bakın.

Movie, Cellini, überprüft den Keller.

Cellini Venüs'ümüz zirveye çıktı.

Unsere Cellini-Venus war ein Riesenerfolg.

Andy ve Cellini öldü.

Andy und Cellini sind tot.

Cellini Venüs sigortalı değildi.

Die Cellini-Venus war nicht versichert.