Churchill

Bu Churchill'in İngiltere'si, Stalin'in Rusya'sı değil!

Ist dies Churchill-England oder Stalin-Russland?

Geçen gün Winston Churchill ona "yarı çıplak Hint fakiri" dedi.

Neulich nannte ihn Winston Churchill einen halbnackten indischen Fakir.

Arayan Bay Winston Churchill, efendim.

Es ist Mr Winston Churchill, Sir.

Winston Churchill'in dediği gibi,

Wie Winston Churchill sagte:

Sir Winston Churchill.

Sir Winston Churchill.

Küçük kızımın kedisi var, Winston Churchill.

Meine Tochter hat eine Katze, Winston Churchill.

Hayır. Churchill Schwartz.

Nein, Churchill Schwartz.

Teşekkür ederim, Bay Churchill.

Danke, Mr. Churchill. Sir.

Arkasında Churchill Schwartz mu varmış?

Churchill Schwartz steckt dahinter?

Churchill Schwartz sorunlu kredileri açığa satıyormuş?

Churchill Schwartz hat zweitklassige Kredite leerverkauft?