Cletus

Peki Cletus, Gitmo. sizi Akraba Gemisi'ne getiren nedir?

Also, Cletus, Gitmo, was führt euch zum Beziehung-Klar-Schiff?

Cletus, Aileen'ı yasal eşin olarak kabul ediyor musun?

CIetus, willst du AIine zu deiner rechtmäßigen Frau nehmen?

Cletus seni inşaat için kullandı mı?

Hat Cletus dich beim Bau eingesetzt?

Ailemin soyadı Buckwalter. Abimin adı Cletus.

Ich heiße Buckwalter und mein Bruder Cletus.