Cooms

Lawrence Monk ve Arthur Cooms'un ön duruşması başlamak üzere.

Morgen beginnen die Vorverhandlungen von Lawrence Monk und Arthur Cooms.

Monk ve Cooms için bir şeyler yapmalıyız ve bunu hemen yapmalıyız.

Wir müssen etwas für Monk und Cooms tun, und zwar sofort.

Lawrence Monk ve Arthur Cooms'a karşı açılan dava düşmüştür.

Die Klage gegen Lawrence Monk und Arthur Cooms ist abgewiesen.

İddiaya göre, karar açıklandığında, Dr. Lewin, Monk ve Cooms'u vurmaya çalıştı.

Nach der Urteilsverkündung versuchte Dr. Lewin, Monk und Cooms zu erschießen.

Monk ve Cooms hakkında bilgi almak istedim.

Ich wollte Infos über Monk und Cooms. Warum?