Dokunaçlar

Amy! Özür dilerim. Dokunaçlar sandım ama sadece Hermes'ın evcil kalamarıymış.

Tschuldige, ich dachte es wäre eine Tentakel, aber es war nur Hermes Landkrake.

O kadar harika biri ki dokunaçları farketmiyorsun bile.

Sie ist so umwerfend, dass man die Tentakel kaum bemerkt.

Bunlar dokunaç değil, bunlar cinsel organ!

Das sind keine Tentakeln, das sind Genitalien.

Mikroskop, internet, dokunaç cilası

Microskope, das Internet, Tentakel Politur,..

Yaşasın, Zoidberg dokunaçları seviyor!

Hurra, Zoidberg liebt die Tentakel!