Dougal

Colum ve Dougal annem Aileen Mackenzie ve Colum ile Dougal'ın ablasıydı.

Meine Mutter war Aileen MacKenzie, Colums und Dougals ältere Schwester.

İyi akşamlar hanımefendi, Dougal.

Guten Abend, Mistress, Dougal.

Dougal Mackenzi, Mackenzie Klanı'nın ve üzerine bastığınız toprakların sahibi Efendi Colum'un kardeşi ve savaş şefiyim.

Dougal MacKenzie, Kriegsführer und Bruder von Colum, Laird des MacKenzie-Clans und des Grunds, auf dem Sie stehen.

Dougal size ne söyledi?

Was hat Dougal Ihnen gesagt?

Bunun yasa gibi bir şey olduğunu Dougal sana söyler.

Wenn Dougal dir etwas sagt, ist es, als sei es Gesetz.

Demek istediğim Dougal bana fazla seçenek bırakmadı ama sen

Ich meine, Dougal ließ mir kaum eine Wahl, aber du

Dougal deliye dönecek.

Dougal ist stinksauer.

Dougal McDermott'a ne dersin?

Was ist mit Dougal McDermott?

Dougal, Leoch'a geri çağırıldı.

Dougal wurde nach Leoch zurückbeordert.

Dougal, Jakobit ordusu için para topluyordu.

Dougal sammelte Geld für eine Jakobiter-Armee.