Eamon

Eamon, seni küçük dahi, bir kez daha.

Jetzt noch einmal, Eamon, du kleines Genie.

Eamon bu aşama için kalkanları özel olarak tasarladı.

Eamon hat für diese Etappe spezielle Schutzschirme entwickelt.

Bir dakika, Eamon.

Einen Moment, Eamon.