Goldman

Goldman'ın eczane takımı geliyor.

Da kommt Goldmans Apotheke.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, hepsi bu işin içindeydi.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid.

Bear Stearns, Goldman Sachs ile Lehman Brothers ve Merrill Lynch'i incelerdim.

Ich denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs und Lehman Brothers und Merrill Lynch.

Lisedeyken, en iyi arkadaşlarımdan Neil Goldman bana "gey tuzağını" öğretmişti.

Neil Goldman, einer meiner besten Freunde, hat mir in der Highschool Schwulenfallen beigebracht.

Bak, Goldman Sana bir şey sormak istiyorum.

Sieh mal, Goldman, ich wollte dich um etwas bitten.

Geithner'in baş yardımcısı eski Goldman lobicisi Mark Patterson'dir.

Geithners Stabschef ist Mark Patterson ein ehemaliger Lobbyist für Goldman.

Goldman AIG Kumarını Ateşliyor

Goldman trieb AIG-Glücksspiel an

Sen Max Goldman olmalısın.

Sie müssen Max Goldman sein.

Goldman, bana bir haberci gönder!

Goldman, schicken Sie einen Boten.

Bazı çalışmalar yapmıştın Ezra Goldman ve Lee Drexler hakkında birkaç yıl önce.

Sie bearbeiteten die Fälle Ezra Goldman und Lee Drexler vor ein paar Jahren. Ja.