Gordon

Dr. Gordon'ın zamanı geldi.

Dr. Gordons Zeit ist abgelaufen.

Merhaba Bay Gordon.

Hallo, Mr. Gordon.

Seni görmek istiyorum, Gordon.

Ich will dich sehen, Gordon.

Kim bu Larry Gordon?

Wer ist Larry Gordon?

İyi geceler, Gordon.

Gute Nacht, Gordon.

Beni duyabiliyor musun, Gordon?

Können Sie mich hören, Gordon?

Aaron asla yalan söylemez Bay Gordon.

Aaron lügt niemals, Mr. Gordon.

Seni tanıyorum Jim Gordon.

Ich kenne dich, Jim Gordon.

Gordon, geldiğin için sağ ol.

Gordon, danke fürs Kommen.

Dr Gordon beni bekliyordu.

Dr. Gordon erwartet mich.