Grey

Oh, Grey Poupon var mı?

Haben Sie Kräutersenf da?

Affedersin Dr. Grey ama az önce çok ilginç bir telefon konuşması yaptım.

Entschuldigen Sie, Dr. Grey. Ich habe gerade einen sehr interessanten Anruf erhalten.

Bay ve Bayan Taylor, ben Doktor Grey.

Mr. Taylor, Mrs. Taylor, ich bin Dr. Grey.

İyi akşamlar Bay Grey.

Guten Abend, Mr. Grey.

Dr Grey, her şey yolunda mı?

Dr. Grey, ist alles in Ordnung?

Dr. Grey, beni biraz daha yakınlaştırabilir misiniz, lütfen?

Dr. Grey, können Sie mich bitte etwas näher hinfahren?

Çok etkileyici Dr. Grey.

Sehr beeindruckend, Dr. Grey.

Harry Grey asla bir cesedi saklamazdı.

Harry Grey würde niemals eine Leiche verstecken.

Earl Grey, sıcak.

Earl Grey, heiß.

Affedersiniz ancak Grey kulağa çok etkileyici geliyor.

Verzeihen Sie, aber Grey klingt sehr beeindruckend.