Hammars'tan

Bir balıkçı teknesi yarın Hammars'tan kalkacak.

Morgen fährt ein Fischerboot nach Hammars.