Harvey

İkiyüz Harvey çok tehlikelidir, tekrar ediyorum, çok tehlikelidir.

Two-Face ist extrem gefährlich, ich wiederhole, extrem gefährlich.

İyi geceler, Bay Harvey.

Gute Nacht, Mr. Harvey.

Lee Harvey Oswald'ın son sözleri:

Lee Harvey Oswalds letzte Worte:

Ben de seni bekliyordum, Harvey.

Ich habe Sie erwartet, Harvey.

Aslında eve gitmem gerekiyor, Bay Harvey.

Ich muss eigentlich nach Hause, Mr. Harvey.

Harvey, az önce seni arayacaktım

Harvey, ich wollte Sie gerade anrufen.

Louis, Harvey için çalışıyorum.

Louis, ich arbeite für Harvey.

Dikkatli ol, Harvey.

Sei vorsichtig, Harvey.

İşte bu yüzden başarısızsın, Harvey.

Deshalb sind Sie gescheitert, Harvey.

İyi geceler Harvey.

Gute Nacht, Harvey.